คุยเรื่องวิกิคำคม:มุมมองที่เป็นกลาง

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนา วิกิคำคม:มุมมองที่เป็นกลาง

เสนอรับรองนโยบายมุมมองที่เป็นกลางในวิกิคำคมภาษาไทยอย่างเป็นทางการแก้ไข

เนื่องด้วยผมได้แปลนโยบายมุมมองที่เป็นกลางบางส่วนเพื่อนําร่อง โดยเชื่อว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายต่าง ๆ ในโครงการวิกิคำคมภาษาไทย ซึ่งสามารถเกลาประโยคและเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับที่มีอยู่ในวิกิคำคมภาษาอังกฤษ จึงขอนำเสนอให้ชุมชนรับรองนโยบายอย่างเป็นทางการครับ หากผ่านการรับรอง จะได้ใส่ แม่แบบ:นโยบายอย่างเป็นทางการ ที่หน้านโยบายนี้ในโอกาสต่อไป --B20180 (คุย) 19:58, 12 กันยายน 2564 (+07)

  1.   เห็นด้วย --Geonuch (คุย) 16:11, 23 กันยายน 2564 (+07)
  2.   เห็นด้วย --Tvcccp (คุย) 23:33, 25 กันยายน 2564 (+07)
เห็นว่านานแล้ว ขอรับรองเป็นนโยบายเลยนะครับ --Geonuch (คุย) 18:16, 23 มิถุนายน 2565 (+07)
กลับไปที่หน้าโครงการ "มุมมองที่เป็นกลาง"