Parintar

เข้าร่วมเมื่อ 6 เมษายน 2558
ยังไม่มีบทความนี้?
พิมพ์ชื่อ แล้วคลิก "ไป (ลองชื่อเรื่อง)"

* ค้นหาชื่อที่ใกล้เคียง

วันนี้แก้ไข

วันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 • บทความ:75 บทความ
 • หน้าทั้งหมด: 8,605 หน้า
 • แก้ไข: 46,319 ครั้ง
 • ไฟล์: 0 ไฟล์
 • ผู้ใช้: 5,234 คน
 • ผู้ดูแล: 2 คน
 • สถิติ

  * อายุ (นับจากบทความสารานุกรมแรก): ข้อผิดพลาดนิพจน์: "[" เป็นอักขระเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่รู้จัก วัน * อัตราการเติบโตของบทความ:
   • ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมี บทความ/วัน
 • ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมี บทความ/เดือน
   • ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมี บทความ/ปี
 • ข้อผิดพลาดนิพจน์: มีตัวดำเนินการ < ซึ่งไม่ควรมี วัน/10,000 บทความ

บทความแก้ไข

รายชื่อ 30 บทความใหม่ล่าสุดแก้ไข

ปัจจุบันวิกิคำคมภาษาไทยมี 75 บทความ

เครดิตโค้ด: ผู้ใช้:เอ็ดมัน

บทความที่เขียนแก้ไข

หน้าที่สร้าง…

แหล่งข้อมูลแก้ไข

ส่วนมาก

http://pinsta.me/tag/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2bydaradaily?start=1417484614660994

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ