ข้อมูลภาษาของผู้ใช้
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
en-1 This user has basic knowledge of English.
ผู้ใช้ตามภาษา

สถิติแก้ไข

วิกิคำคมภาษาไทย มี

  • บทความ 515 บทความ
  • หน้า 9,420 หน้า
  • ไฟล์ 0 ไฟล์
  • การแก้ไข 41,877 ครั้ง
  • ผู้ใช้ 4,832 คน
  • ผู้ดูแลระบบ 2 คน
  • ผู้ใช้ที่มีความเคลื่อนไหว 11 คน (ผู้ใช้ ลงทะเบียน ที่ปฏิบัติการใน 30 วันล่าสุด ไม่นับผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนที่มีความเคลื่อนไหว)

ดูเพิ่มเติมที่ พิเศษ:สถิติ

สำหรับสถิติของวิกิทั่วโลก ดูที่ Wikimedia Statistics

  ผู้ใช้คนนี้มีหน้าผู้ใช้อยู่ที่วิกิพีเดีย