ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่ชีเทเรซา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{วิกิพีเดีย}}[[File:Mother Teresa.jpg|thumb]]'''แม่ชีเทเรซา''' หรือ '''คุณแม่เทเรซา''' (26 สิงหาคม พ.ศ. 2453 – 5 กันยายน พ.ศ. 2540) เป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือและผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้ทั้งในประเทศที่ยากจนและร่ำรวย จนเมื่อปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ท่านจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และหลังจากมรณกรรมก็ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 มีนามว่า '''"บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตา"'''
[[File:Mother Teresa.jpg|thumb]]
{{วิกิพีเดีย}}'''แม่ชีเทเรซา''' หรือ '''คุณแม่เทเรซา''' (26 สิงหาคม พ.ศ. 2453 – 5 กันยายน พ.ศ. 2540) เป็นนักพรตหญิงในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้ช่วยเหลือและผู้ต่อสู้เพื่อคนยากไร้ทั้งในประเทศที่ยากจนและร่ำรวย จนเมื่อปี พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) ท่านจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ และหลังจากมรณกรรมก็ได้รับการประกาศเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2 มีนามว่า '''"บุญราศีเทเรซาแห่งกัลกัตตา"'''
 
== คำพูด ==
{{คำพูด|หาก คุณเอาแต่ตัดสินคนอื่น คุณก็จะไม่มีเวลารักคนอื่นเช่นกัน}}
God doesn't require us to succeed; he only requires that you try.
:
I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love.
:
I know God will not give me anything I can't handle. I just wish that He didn't trust me so much.
:
If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.
:
If you can't feed a hundred people, then feed just one.
:
If you find serenity and happiness, some people may be jealous. Be happy anyway.
:
If you judge people, you have no time to love them.
:
Intense love does not measure, it just gives.
:
It is easy to love the people far away. It is not always easy to love those close to us. It is easier to give a cup of rice to relieve hunger than to relieve the loneliness and pain of someone unloved in our home. Bring love into your home for this is where our love for each other must start.
:
It's not how much we give, but how much love we put into giving.
:
Joy is prayer - Joy is strength - Joy is love - Joy is a net of love by which you can catch souls.
:
 
Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.
[[หมวดหมู่:นักบวชชาวต่างประเทศ]]
:
Let no one ever come to you without leaving better and happier.
:
The good you do today, people will often forget tomorrow; Do good anyway.
:
The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.
:
There are many in the world dying for a piece of bread, but there are many more dying for a little love.
:
We can do no great things; only small things with great love.
:
What we do is less than a drop in the ocean. But if it were missing, the ocean would lack something.
:
Whether one is Hindu or a Muslim or a Christian, how you live your life is proof that you are or not fully His. We cannot condemn or judge or pass words that will hurt people. We don't know in what way God is appearing to that soul and what God is drawing that soul to; therefor, who are we to condemn anybody?
:
Please choose the way of peace. ... In the short term there may be winners and losers in this war that we all dread. But that never can, nor never will justify the suffering, pain and loss of life your weapons will cause.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{วิกิพีเดีย}}[[หมวดหมู่:นักบวชชาวต่างประเทศ]]
3,398

การแก้ไข