วิกิคำคม:คู่มือในการเขียน

เว็บย่อ:
WQ:MoS
WQ:MOS
WQ:STYLE

คู่มือในการเขียน เป็นระเบียบงานสารบรรณของบทความวิกิคำคมทั้งหมด เป็นหน้าหลักของแนวปฏิบัตินี้ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดบางหัวข้อและสรุปประเด็นสำคัญบางหัวข้อ หากมีข้อขัดแย้ง ให้ถือ หน้านี้ก่อน หน้ารายละเอียดทั้งหมดของหน้ารายละเอียดของแนวปฏิบัติ วิธีใดวิธีหนึ่งมักจะดีพอ ๆ กัน แต่ถ้าทุกคนใช้วิธีเดียวกัน วิกิคำคมจะอ่านง่ายกว่าและใช้ง่ายกว่า ไม่ต้องพูดถึงว่าเขียนง่ายกว่าและแก้ไขง่ายกว่า

หมายเหตุ: คู่มือนี้เป็นคู่มือแบบคร่าว ๆ และเป็นการหยิบยกแค่เฉพาะส่วนที่มีความจำเป็นสำหรับวิกิคำคมภาษาไทย

บทนำ

แก้ไข

บทความและส่วนต่าง ๆ ควรอาจเริ่มต้นด้วยย่อหน้าเกริ่นนำสั้น ๆ การแนะนำบทความควรกล่าวถึงหัวข้อของบทความโดยสังเขป ลิงก์ไปยังบทความวิกีพีเดียสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หัวข้อบทความอาจตัดขาดกับบทนำหากชื่อเรื่องมีผู้อ้างอิงเพียงคนเดียวอย่างชัดเจน บทนำควรเขียนเป็นประโยคที่สมบูรณ์

การแนะนำบทความควรกล่าวถึงชื่อบทความและชื่ออื่นที่ทราบเรื่องเดียวกัน สำหรับบทความบุคคลและหัวข้อ การอ้างอิงถึงหัวเรื่องในครั้งแรกควรเป็นตัวหนา สำหรับหัวเรื่องเช่นชื่อหนังสือซึ่งโดยปกติจะเป็น ตัวเอียง การอ้างอิงแรกควรเป็นตัวหนาและตัวเอียง

 • มาร์ก ทเวน (อังกฤษ: Mark Twain) เป็นนามปากกาของ ซามูเอล แลงฮอร์น คลีเมนส์ (อังกฤษ: Samuel Langhorne Clemens; 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1835 - 21 เมษายน ค.ศ. 1910) เป็นนักเขียน นักบรรยาย และนักเขียนเรื่องขบขันชาวอเมริกัน…
  • '''[[w:มาร์ก ทเวน|มาร์ก ทเวน]]''' (อังกฤษ: Mark Twain) เป็นนามปากกาของ '''ซามูเอล แลงฮอร์น คลีเมนส์''' (อังกฤษ: Samuel Langhorne Clemens; 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1835 - 21 เมษายน ค.ศ. 1910) เป็นนักเขียน นักบรรยาย และนักเขียนเรื่องขบขันชาวอเมริกัน…
 • แฮมเลต เป็นบทละครแนวโศกนาฏกรรมเขียนขึ้นโดยวิลเลียม เชกสเปียร์ เป็นหนึ่งในงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเขาและยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับการนำไปเล่นละครเวทีมากที่สุด …
  • '''''[[w:แฮมเลต|แฮมเลต]]''''' เป็นบทละครแนวโศกนาฏกรรมเขียนขึ้นโดย[[วิลเลียม เชกสเปียร์]] เป็นหนึ่งในงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเขาและยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งผลงานที่ได้รับการนำไปเล่นละครเวทีมากที่สุด …

บทความบุคคลควรมีปีเกิดและเสียชีวิตของผู้แต่งเป็นอย่างน้อย หากทราบ วันเกิดและวันตายควรคั่นด้วยขีดกลาง "–" อักขระพิเศษนี้และอักขระพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจมีประโยชน์ในการถอดความชื่อและข้อความต้นฉบับมีอยู่ในจานสีที่ด้านล่างของหน้าแก้ไขและดูตัวอย่าง (ขีดกลางเป็นตัวแรกของเครื่องหมายวรรคตอนที่แสดง) หากผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ ให้เขียนว่า "(เกิด)" หรือ "(ก. วันเกิด)" ไม่ใช่ "(yyyy–)"

การแนะนำบทความมีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการอ้างถึงบุคคลหรือผลงานที่ไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บทนำที่ดีจะช่วยให้บรรณาธิการวิกิคำคมคนอื่น ๆ ค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อและค้นคว้าข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติมซึ่งอาจอยู่ในบทความ (อีกทางหนึ่ง บทนำที่ไม่ดีหรือขาดหายไปอาจทำให้บทความถูกเสนอให้ลบ หากไม่มีบรรณาธิการรายอื่นที่สามารถค้นหาข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับหัวข้อของบทความได้)

ควรใช้การแนะนำส่วนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทของส่วนย่อยเฉพาะข้อมูลอ้างอิงในหัวข้อบทความ ในกรณีทั่วไปของส่วนในบทความบุคคลสำหรับงานเฉพาะของผู้เขียนนั้น บทนำอาจรวมถึงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของงานนั้นด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องทำซ้ำสำหรับการอ้างอิงแต่ละครั้ง

หัวเรื่องส่วน

แก้ไข

ใช้มาร์กอัปสไตล์ == สำหรับส่วนหัวของส่วน ไม่ใช่ ''' เริ่มต้นด้วย "==" (นั่นคือสองเครื่องหมายเท่ากัน) หากแบบอักษรที่ได้ดูใหญ่เกินไป (อย่างที่หลาย ๆ คนรู้สึก) นั่นเป็นปัญหาสำหรับสไตล์ชีตทั่วทั้งวิกิคำคม ไม่ใช่บทความแต่ละบทความ โปรดทราบว่าเมื่อใช้วงเล็บ == ไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างเพิ่มเติมใต้หัวข้อ ประโยชน์หลักของการทำเครื่องหมายหัวเรื่องด้วยวิธีนี้ก็คือ รูปแบบบทความเริ่มต้นจะมีลิงก์ "แก้ไข" ในแต่ละส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขบทความขนาดใหญ่ และคำที่อยู่ภายในส่วนหัวที่มีการทำเครื่องหมายอย่างถูกต้องจะมีน้ำหนักมากขึ้นในการค้นหา หัวเรื่องยังช่วยผู้อ่านด้วยการแบ่งข้อความและสรุปบทความ

ดูเพื่มที่: วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน (หัวเรื่องส่วน)

รูปแบบการจัดรายการ

แก้ไข

เกือบทุกอย่างในวิกิคำคมยกเว้นบทความและบทนำเป็นรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องหมายคำพูดทั้งหมดจะแสดงเป็นองค์ประกอบใน รายการที่ไม่มีหมายเลข ซึ่งแสดงใน Wiki syntax โดยเริ่มบรรทัดใหม่ของข้อความด้วยเครื่องหมายดอกจัน:

* รายการที่หนึ่ง
* รายการที่สอง
** รายการย่อยที่หนึ่งจากรายการที่สอง

จะแสดงผล:

 • รายการที่หนึ่ง
 • รายการที่สอง
  • รายการย่อยที่หนึ่งจากรายการที่สอง

การแปล คำอธิบาย และการอ้างอิงทั้งหมดควรแสดงเป็นรายการย่อยต่อจากรายการหลักซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิง

ในบางกรณี ควรใช้รายการที่มีลำดับเลข โดยทั่วไป รายการที่มีลำดับเลขจะใช้เมื่อข้อมูลอ้างอิงประกอบด้วยรายการที่มีลำดับเลข เครื่องหมายตัวเลข (สัญลักษณ์ปอนด์, octothorpe) ใช้เพื่อสร้างรายการที่มีลำดับเลข รายการที่มีหมายเลขและไม่มีหมายเลขอาจซ้อนกันโดยพลการ

* รายการที่หนึ่ง
* รายการที่สองแนะนำรายการลำดับเลข:
*# รายการย่อยที่หนึ่ง
*# รายการย่อยที่สอง

จะแสดงผล:

 • รายการที่หนึ่ง
 • รายการที่สองแนะนำรายการลำดับเลข:
  1. รายการย่อยที่หนึ่ง
  2. รายการย่อยที่สอง

หากคุณแทรกบรรทัดว่างตรงกลางรายการโดยไม่ตั้งใจ การจัดรูปแบบจะดูแปลกสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ และจะแยกวิเคราะห์ไม่ถูกต้องโดยเครื่องมือช่วยการเข้าถึง เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอ อย่าทำสิ่งนี้:

* รายการที่หนึ่ง
** รายการย่อย

** รายการย่อย

สำหรับเบราว์เซอร์หลาย ๆ ตัว รายการย่อยที่สองจะขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสองหัวข้อ:

 • รายการที่หนึ่ง
  • รายการย่อย
  • รายการย่อย

ชื่อบทความ

แก้ไข

ตามกฎทั่วไป ชื่อหน้าวิกิคำคมควรเหมือนกับชื่อบทความวิกิพีเดียในเรื่องเดียวกัน บางครั้งบทความในวิกิพีเดียจะมีหน้าแก้การกำกวม (คำในวงเล็บที่ท้ายชื่อ) สิ่งนี้ไม่จำเป็นเสมอไปในวิกิคำคมแต่การใช้ชื่อเต็มของวิกิพีเดียจะช่วยให้การดูแลลิงก์ระหว่างโครงการง่ายขึ้น

ชื่อหมวดหมู่และโครงสร้างหมวดหมู่ระหว่างวิกิพีเดียและวิกิคำคมโดยทั่วไปจะแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากวิกิคำคมมีหน้าน้อยกว่าวิกิพีเดียมาก หมวดหมู่ของวิกิคำคมมักจะกว้างกว่าหมวดหมู่ของวิกิพีเดียที่สอดคล้องกัน ดูหน้าอื่น ๆ ในหัวข้อที่คล้ายกันเพื่อดูว่าหมวดหมู่ใดถูกใช้งานอยู่ก่อนที่จะสร้างหมวดหมู่ใหม่สำหรับบทความเดียว

รูปแบบคำบรรยาย

แก้ไข

ภาพถ่ายและกราฟิกอื่น ๆ ควรมีคำอธิบายภาพ เว้นแต่จะเป็น "คำอธิบายภาพด้วยตนเอง" เช่นเดียวกับการทำสำเนาของปกอัลบั้มหรือหนังสือ

คำบรรยายควรเป็นตัวเอียง โดยใช้ข้อความธรรมดาในทุกที่ที่ตัวเอียงมักจะปรากฏ

 • ชาวรัสเซียสูงวัยหลายคนคิดถึงยุค สตาลิน
  • ''ชาวรัสเซียสูงวัยหลายคนคิดถึงยุค ''สตาลิน''''
 • อัล จอลสัน ใน เดอะแจ๊ซซิงเงอร์
  • ''อัล จอลสัน ใน'' เดอะแจ๊ซซิงเงอร์

รูปแบบการอ้างอิง

แก้ไข
ดูเพื่มที่ วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา

แหล่งที่มาของคำคมควรจะเป็นแหล่งที่มาดั้งเดิมของคำคม การอ้างอิงเพิ่มเติม (หนึ่งหรือสอง) จะมีประโยชน์ตราบใดที่แหล่งที่มาไม่เกะกะมากเกินไปแหล่งที่มาสามารถเป็นประโยชน์สำหรับ

 1. การตรวจสอบออนไลน์ (หากเป็นแหล่งออนไลน์)
 2. เพื่อช่วยให้ผู้อ่านค้นหาบริบทเพิ่มเติมและการอภิปรายเกี่ยวกับข้อความอ้างอิง
 3. หรือเพียงแค่รับทราบอย่างยุติธรรมถึงแหล่งที่มาที่พบข้อความอ้างอิงนั้นจริง

หากมีหลายคำคมจากแหล่งเดียวกันในบทความเดียวกัน:

 • ส่วนย่อยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเมื่อมีข้อความอ้างอิงมากกว่าสองสามรายการจากแหล่งเดียว
 • หรืออีกทางหนึ่ง ควรระบุแหล่งที่มาซ้ำใต้ข้อความอ้างอิงแต่ละรายการ (แม้ว่าจะมาจากแหล่งเดียวกันก็ตาม)

รูปแบบยูอาร์แอลและเวิลด์ไวด์เว็บ

แก้ไข

วิกิคำคมไม่ใช่แหล่งรวบรวมลิงก์ และบทความที่มีเฉพาะลิงก์ก็ไม่ควรอย่างยิ่ง แต่ควรอ้างอิงเนื้อหาที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเวิลด์ไวด์เว็บ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณใช้เว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ

ปกติไม่ควรใช้แหล่งข้อมูลอื่นในตัวบทความ แต่ให้รวมอยู่ในส่วนแหล่งข้อมูลอื่นท้ายบทความ โดยชี้ไปสารสนเทศเพิ่มเติมนอกวิกิพีเดียซึ่งต่างจากการอ้างอิงแหล่งที่มา รูปแบบมาตรฐานคือ หัวเรื่องหลัก ==แหล่งข้อมูลอื่น== ตามด้วยรายากรลิงก์แบบมีจุดนำ ระบุลิงก์และชี้ความสัมพันธ์กับบทความสั้น ๆ

หากไม่มีข้อความเพิ่มเติม การอ้างอิงภายนอกดังกล่าวจะอยู่ในรูปของเชิงอรรถ:

 • [1]
  • [http://en.wikiquote.org]

หากตามด้วยช่องว่างและข้อความ ข้อความจะแทนที่ยูอาร์แอล:

แบบฟอร์มนี้สามารถใช้เพื่อรวมการอ้างอิงยูอาร์แอลที่เรียกใช้ภายในข้อความเมื่อจำเป็น เช่น:

 • ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของชุมชนออนไลน์ที่ให้ความร่วมมือคือ วิกิคำคม แหล่งรวบรวมคำคมเสรี
  • ตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งของชุมชนออนไลน์ที่ให้ความร่วมมือคือ [http://en.wikiquote.org วิกิคำคม แหล่งรวบรวมคำคมเสรี]

เช่นเดียวกับส่วนหัวอื่น ๆ ควรใช้เครื่องหมายเท่ากับสองตัวเพื่อมาร์กอัปส่วนหัวของลิงก์ภายนอก

 • หมายเหตุ: ในปัจจุบัน หากไม่มีวงเล็บเหลี่ยม ยูอาร์แอลจะถูกแสดงตามที่เป็น:
 • http://en.wikiquote.org
  • http://en.wikiquote.org

แต่คุณสมบัตินี้อาจหายไปในรุ่นต่อ ๆ ไป และในกรณีที่คุณต้องการแสดงยูอาร์แอลเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีค่าอย่างแท้จริง ควรใช้รูปแบบย่อของยูอาร์แอลเป็นข้อความเพิ่มเติม: