วิกิคำคม:รายชื่อการก่อกวน

หน้านี้ไว้สำหรับชาววิกิคำคมเพื่อใช้รายงานการก่อกวนที่พบอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง หากเห็นว่าหมายเลขไอพีหรือผู้ใช้รายใดมีการกระทำในลักษณะดังกล่าวในวิกิคำคม กรุณารายงานหมายเลขไอพีหรือผู้ใช้รายนั้นไว้ในหน้านี้

สำหรับกรณีต่อไปนี้ กรุณาใช้หน้า วิกิคำคม:แจ้งผู้ดูแลระบบ

  • ขอให้ล็อกหรือปลดล็อกหน้า
  • ขอให้บล็อกผู้ใช้
  • รายงานการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่ต้องมีมาตรการของผู้ดูแลระบบ

ถ้าต้องการขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ทั่วไป → สอบถามที่ แผนกช่วยเหลือ

วิธีใช้
  1. การแก้ไขของผู้ที่คุณกำลังจะรายงานนั้นจะต้องเข้าข่ายการก่อกวน
  2. ผู้ใช้รายนั้นจะต้องได้รับการเตือนให้หยุดการกระทำนั้นอย่างเพียงพอและเมื่อไม่นานมานี้
  3. ผู้ใช้ไม่ได้ลงทะเบียนที่รายงานในหน้านี้จะต้องใช้งานอยู่ในขณะที่แจ้ง และจะต้องได้รับการเตือนไปไม่นาน

รายงานการก่อกวนโดย Kaoavi

แก้ไข
  • เหตุผลที่รายงาน: เขียนภาษาเวียดนาม

--Kaoavi (คุย) 21:22, 10 ตุลาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]