วิกิคำคม:แจ้งผู้ดูแลระบบ

ศาลาประชาคม
วิธีการเริ่มต้น
ปุจฉา-วิสัชนา
คำคมที่ต้องการ
ศาลาชุมชน
กรุ
แจ้งผู้ดูแลระบบ
รายงานการก่อกวน

หน้านี้มีไว้สำหรับให้ผู้ใช้ที่ต้องการติดต่อผู้ดูแลระบบด้วยการแจ้งเรื่องไว้ด้านล่าง ใช้สำหรับ

สำหรับกรณีต่อไปนี้ กรุณาใช้หน้า ร้องขอผู้จัดการโครงการ บนเมทาวิกิ (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ
 • หากพบว่ามีคำถามหรือคำร้องที่ไม่เกี่ยวข้อง จะถูกลบออกจากหน้านี้เมื่อพบโดยไม่ต้องแจ้ง
 • โปรดแจ้งผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาทให้ทราบด้วยเมื่อได้แจ้งเรื่องในหน้านี้แล้ว เว้นแต่เป็นการก่อกวนเฉพาะหน้าและได้เตือนผู้ใช้แล้ว
  • อย่างไรก็ดี ผู้แจ้งไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน {{Ping}} หรือ {{ตอบถึง}} เพื่อส่งข้อความหาผู้ดูแลระบบ เนื่องจากผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานในหน้านี้อยู่แล้ว
 • สำหรับผู้ดูแลระบบ หากได้ข้อสรุปประการใดแล้ว กรุณาลงชื่อและ/หรือใช้ {{Done}} หรือ {{Not done}} เพื่อปิดเรื่อง
 • หากมีการย้ายหน้าลงกรุ กรุณาปรับปรุงลิงก์ข้ามภาษาที่วิกิสนเทศให้สอดคล้องกันด้วย
คลิกที่นี่เพื่อล้างเซิร์ฟเวอร์แคช
(สำหรับวิธีใช้ ดู วิกิพีเดีย:ล้างเซิร์ฟเวอร์แคช)


บล็อกผู้ใช้

แก้ไข

อยากให้ผู้ดูแลระบบพิจาราณาบล็อก ผู้ใช้:อีหน้าห* เนื่องจากเป็นผู้ใช้ก่อกวนข้ามโครงการ ถูกบล็อกแล้วที่วิกิพีเดียภาษาไทย ถึงยังไม่มีการแก้ไขที่เป็นการรบกวนในวิกิคำคม แต่เขาอาจกลับมาก่อกวนผ่านบัญชีนี้ได้ในอนาคตจึงอยากให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาด้วยครับ -- Kaoavi (คุย) 21:42, 2 พฤษภาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ --Tvcccp (คุย) 21:49, 2 พฤษภาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

บล็อกช่วงไอพี

แก้ไข

ขอให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกช่วงไอพี พิเศษ:เรื่องที่เขียน/2001:FB1:154:0:0:0:0:0/46 เนื่องจากเป็นช่วงไอพีของผู้ก่อกวนต่อเนื่อง Ph8555 -- Kaoavi (คุย) 14:15, 4 พฤษภาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ พิจารณาบล็อก 1 สัปดาห์ --Tvcccp (คุย) 14:51, 4 พฤษภาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

บล็อกผู้ใช้ KAoavI2

แก้ไข

อยากให้ผู้ดูแลระบบบล็อก ผู้ใช้:KAoavI2 เนื่องจากเจตนาแอบอ้างเป็นคนบุคคลอื่นครับ Kaoavi (คุย) 20:57, 11 มิถุนายน 2566 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ โดยคุณ B20180 --Tvcccp (คุย) 02:29, 12 มิถุนายน 2566 (+07)ตอบกลับ

บล็อกช่วงไอพี

แก้ไข

ขอให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกช่วงไอพี พิเศษ:เรื่องที่เขียน/2001:FB1:154:0:0:0:0:0/46 เนื่องจากพบการก่อกวนอย่างต่อเนื่อง เคยแจ้งบล็อกไปแล้ว แต่ก็มาก่อกวนอีก -- 2001:FB1:155:8DC9:E009:5148:DAE6:3D30 19:17, 25 มิถุนายน 2566 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ พิจารณาบล็อก 1 เดือน --Tvcccp (คุย) 19:19, 25 มิถุนายน 2566 (+07)ตอบกลับ

บล็อกไอพี

แก้ไข

ขอให้ผู้ดูแลระบบบล็อกไอพี 2001:fb1:31:edeb:819f:3f94:fac9:2a2a (คุย · ส่วนร่วม) เนื่องจากสร้างหน้าก่อกวน และขอให้พิจารณาลบหน้าต่อไปนี้

 1. สาวิกา ไชยเดช
 2. กอเยฆ
 3. หญำ
 4. ควายผสมฮิปโป
 5. เดวิด อัศวนนท์

--Lookruk (คุย) 09:31, 22 กรกฎาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ พิจารณาบล็อก 1 สัปดาห์ + ดำเนินการลบหน้าตามที่แจ้งมา --Tvcccp (คุย) 14:28, 22 กรกฎาคม 2566 (+07)ตอบกลับ

บังคับใช้มาตรการห้ามเขียนเนื้อหาของตระกูลรังสิตพล

แก้ไข

ตามที่ประชาคมวิกิมีเดียประเทศไทยได้ออกเสียงรับรองมาตรการห้ามเขียนเนื้อหาของตระกูลรังสิตพล จึงขอแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบถึงมาตรการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 1. ห้ามมิให้ผู้ใช้ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลและบุคคลในตระกูลเป็นจำนวนเจ็ด (7) ชั้นสายลำดับ ทั้งนี้ ให้ตีความอย่างกว้าง ในโครงการที่อยู่ในความดูแลของชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยทุกโครงการ (กล่าวคือ โครงการที่มีโดเมน th.wik* ทั้งหมด และโครงการใน Wikimedia Incubator ที่ใช้ภาษาไทย) ยกเว้นกรณีจะเป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนด
  • คำว่า "เจ็ดชั้นสายลำดับ" ให้นับสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรสเป็นชั้นลำดับที่ 0 และให้หมายถึงลำดับชั้นสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส ลำดับชั้นของบรรพบุรุษของสุขวิช รังสิตพล นับขึ้นไปสาม (3) ชั้นสายลำดับ และลำดับชั้นของผู้สืบสันดานของสุขวิช รังสิตพล และคู่สมรส นับถัดลงมาสาม (3) ชั้นสายลำดับ
  • คำว่า "ตีความอย่างกว้าง" ให้หมายความรวมถึงการแก้ไขบทความในเรื่องใด ๆ ก็ตามเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับบุคคลในตระกูลรังสิตพล หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานของบุคคลในตระกูลรังสิตพล ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปฏิรูปการศึกษา กระเทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ พรรคประชาธิปัตย์ หรือบทความใด ๆ ที่บุคคลในตระกูลรังสิตพลมีส่วนเกี่ยวข้อง
  • กรณีที่มีเนื้อหาของบุคคลในตระกูลรังสิตพลอยู่ในหน้าใด ให้นำออกหรือลบหน้าดังกล่าวทิ้ง (ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Revision Delete เพื่อนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากประวัติเดิมของหน้า)
 2. อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลรังสิตพลได้เฉพาะกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งเป็นอย่างอื่นได้ และมีเอกสารราชการรองรับ เช่น การดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานราชการ การลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการกล่าวถึงผลงานของบุคคลดังกล่าว
 3. อนุญาตให้ใช้กลไกของระบบมีเดียวิกิ เช่น Abuse Filter, Title Blacklist หรือกลไกอื่นใดเพื่อดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ และอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบดำเนินมาตรการตามที่เห็นสมควรกับผู้ใช้ที่พยายามกระทำการหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการนี้ รวมถึงการบล็อกผู้ใช้หรือไอพีหากจำเป็นได้
 4. มาตรการนี้มีผลบังคับใช้เมื่อชุมชนวิกิมีเดียประเทศไทยให้ความเห็นชอบ และให้บังคับใช้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา (indefinite) จนกว่าชุมชนจะได้ทบทวนมาตรการดังกล่าวในภายหลัง โดยคำนึงถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในการมีบทความของบุคคลในตระกูลรังสิตพลในขณะนั้น ทั้งนี้ ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ ระยะเวลาห้า (5) ปีที่เริ่มบังคับใช้มาตรการ หรือต่ออายุมาตรการครั้งหลังสุด

เพื่อการนี้ ขอให้ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อนำออก และ/หรือคงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไว้โดยไม่เป็นการขัดต่อนโยบายนี้ (รวมถึงอาจพิจารณาลบหน้า สุขวิช รังสิตพล ด้วย) จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป --Harley Hartwell (คุย) 15:29, 15 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ

 สำเร็จ --Tvcccp (คุย) 08:42, 19 มีนาคม 2567 (+07)ตอบกลับ