วิกิคำคม:ศาลาชุมชน/อภิปราย/โลโก้โครงการ

Crystal Clear app file-manager.png หน้านี้เป็นหน้ากรุหรือข้อมูลเก่าจากหน้าหลัก ซึ่งเก็บไว้เพื่อเป็นการอ้างอิง กรุณาอย่าแก้ไขหน้านี้ ถ้าต้องการแสดงความคิดเห็น ให้พูดคุยในหน้าพูดคุยปัจจุบันของบทความนี้

โปรดลงคะแนนเลือก/รับรองการใช้งานโลโก้ใหม่

ที่ รูป (ขนาด 2 เท่า และขนาดใช้จริงมุมบนซ้ายของเว็บ) ฟอนต์ หมายเหตุ
ต้นแบบ
0.1 Wikiquote-logo-th.png Wikiquote-logo-th.png Js Wansika ใช้ในปัจจุบัน = status quo
0.2 Wikiquote - 4th year.png Wikiquote - 4th year.png ไม่รู้ ต้นแบบ
0.3 Wikiquote-ko-logo.png Wikiquote-ko-logo.png ไม่รู้ ต้นแบบ
ตัวเลือก
1. TH-Wikiquote 001.png TH-Wikiquote 001.png iannnnnBKK
2. TH-Wikiquote 009.png TH-Wikiquote 009.png SR Rojee NP
3. TH-Wikiquote 010.png TH-Wikiquote 010.png SR Rojee NP อักษรเล็กลง
4. TH-Wikiquote 004.png TH-Wikiquote 004.png TH Sarabun New
5. TH-Wikiquote 005.png TH-Wikiquote 005.png TH Sarabun New ตัวต้นเอียง
6. TH-Wikiquote 003.png TH-Wikiquote 003.png TH Sarabun New เล็กลง ไม่เอียง

ป.ล. โลโก้ต้นฉบับได้รับการรับของจากมูลนิธิวิกิพีเดียเป็นต้นแบบให้ใช้ทั่วไปในโครงการภาษาต่างๆ โลโก้ฉบับภาษาไทยจัดทำโดยคุณ Aristitleism โดยใช้ฟอนต์เสรีและยกผลงานให้เป็นภาพเสรีโดยอัปโหลดขึ้นคอมมอนส์แล้ว (ทั้งนี้ภาพต้นฉบับและ derivative work ดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของมูลนิธิวิกิมีเดีย) --taweethaも 10:40, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)

สนับสนุน (เปลี่ยนเป็นแบบใหม่)แก้ไข

  1. เลือกแบบที่ 2 --taweethaも 15:45, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)
  2. เลือกแบบที่ 2 --Octahedron80 16:04, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)
  3. เลือกแบบที่ 2 --N.M. 16:35, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)
  4. เลือกแบบที่ 1 --Panyatham | พูดคุย   16:48, 31 ธันวาคม 2554 (UTC)
  5. เลือกแบบที่ 5 --B20180 03:49, 1 มกราคม 2555 (UTC)
  6. แบบที่ 4 --thqulux 08:55, 1 มกราคม 2555 (UTC)
  7. แบบที่ 3 --Lerdsuwa 07:18, 12 มกราคม 2555 (UTC)
  8. เลือกแบบที่ 1 --Sasakubo1717 23:57, 14 มกราคม 2555 (UTC)

คัดค้าน (ใช้แบบเดิม)แก้ไข

เป็นกลางแก้ไข