วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/B20180/กรุ 1

เหตุผลในการเสนอ: มีรายการที่ไม่ได้รับการลบเป็นเวลานาน บางหน้าเป็นการเขียนเล่น หลายหน้ามีเนื้อหาเชิงลามกและหยาบคาย รวมทั้งเป็นโครงการที่ไม่มีคนประสานงานในเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเป็นโครงการค่อนข้างร้างไม่มีคนมาดูแล และเนื่องจากผมมักเข้ามาในโครงการนี้อยู่เป็นระยะ ผมจึงขอเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลเพื่อทำให้โครงการวิกิคำคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป --B20180 14:32, 15 กรกฎาคม 2554 (UTC)

สนับสนุน สนับสนุน

  1. Support Constructive member of Wikipedia and Wikiquote community, and also to fulfill the requirement of admins to clear the backlog, esp. the words for deletion. Verification from Special:Activeusers identified only 16 members still active in the past 30 days. Some of them are bots, and some of them are users from other language or Meta which arrived to help clean the vandalism. (เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการพิจารณาจาก Meta สำหรับภาษาไทย พิจารณาอย่างง่ายว่าคุณ B20180 เป็นผู้ดูแลวิกิพีเดียไทยแล้ว มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกับระบบงาน นอกจากนี้ Backlog เรื่องคำที่ยังไม่ได้ลบก็มีเยอะ จะไปวานให้ผู้ดูแลจาก Meta มาลบให้ก็อาจไม่ทันการณ์ เพราะคนที่สร้างหน้าใหม่บางทีก็สร้างแบบไม่มีจุดหมาย แม้ Community ของผู้ใช้ประจำจำน้อยก็ตามที แต่คิดว่ายังมีศักยภาพมากพอที่จะปรับปรุงได้มากกว่านี้ครับ) --G(x) 06:29, 16 กรกฎาคม 2554 (UTC)

เป็นกลาง เป็นกลาง

คัดค้าน คัดค้าน