วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Geonuch

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

ผลการลงคะแนน (9/0/0)  สำเร็จ ได้รับสิทธิถาวร --Tvcccp (คุย) 04:04, 26 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]


เนื่องด้วยวิกิคำคมยังคงมีงานค้าง, โค้ดที่รออัปเดต และการสกัดกันการแก้ไขที่ทำให้เสียระบบ / การต่อต้านการก่อกวน ที่ต้องอาศัยเครื่องมือของผู้ดูแลระบบ รวมถึงการรับมือกับบุคคลที่มีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม โดยไม่เข้าใจหรือไม่สนใจนโยบายของโครงการ

ซึ่งคุณ Geonuch เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลระบบโครงการพี่น้อง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค โดยผมเห็นว่าเป็นการดีที่จะให้เขารับหน้าที่ผู้ดูแลระบบโครงการนี้สักช่วงหนึ่ง เพื่อจัดการกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น

จึงขอเสนอให้ทางชุมชนได้พิจารณาลงคะแนนสนับสนุนตามแต่เห็นสมควร โดยคุณ Geonuch มีความยินดีที่จะรับหน้าที่ผู้ดูแลระบบชั่วคราว รวมถึงสิทธิของผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ และได้ตอบรับการทาบทามจากผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ --B20180 (คุย) 18:51, 18 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

Dear Stewards (@Ruslik0:),
 1. Please grant temporary adminship to my account for 3 month.
 2. I enabled 2FA for my rights in other wiki.
Sincerely, --Geonuch (คุย) 23:27, 24 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]


คำถามต่อผู้รับการเสนอชื่อ

แก้ไข
 1. ขอทราบเหตุผลที่ตัดสินใจตอบรับเป็นผู้ดูแลระบบ 3 เดือนว่ามีนัยยะอะไรหรือไม่ครับ เหตุใดจึงไม่ตอบรับจะเป็นโดยไม่มีกำหนดเวลา --Horus (คุย) 16:46, 19 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  เพราะได้ประเมินแล้วว่า ผมไม่สะดวกที่จะรับปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบของวิกิคำคมได้ในระยะยาวเนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านภารกิจในชีวิตจริงในขณะนี้และการถือสิทธิที่มีอยู่ในโครงการพี่น้องที่มีอยู่เดิม ซึ่งผมไม่ค่อยยินดีเท่าไรหากเป็นการได้รับแต่งตั้งโดยไม่มีความเข้าใจในหน้าที่และถ้าการได้สิทธิเพิ่มมาจะทำให้ประสิทธิภาพในการเข้ามีส่วนร่วมของผมที่ตัวเองลดลง ก็ควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่ารับได้ไหวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผมเองก็มีความเห็นใจในปัญหาที่เกิดขึ้นกับวิกิคำคมภาษาไทย จึงเห็นว่าระยะเวลา 3 เดือนน่าจะเพียงพอที่จะจัดการปัญหาหลัก ๆ ที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบำรุงรักษาในส่วนที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถแก้ไขได้ และผมเองก็พอที่จะมีความเข้าใจในส่วนนี้จากประสบการณ์การเป็นผู้ดูแลระบบในหลายโครงการ จึงเลือกที่จะเข้าร่วมการเสนอชื่อเป็นการชั่วคราวครับ --Geonuch (คุย) 21:02, 19 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. หากได้รับเลือก คิดว่าจะสามารถมาปฏิบัติภารกิจผู้ดูแลระบบได้บ่อยเพียงใดครับ --Horus (คุย) 16:46, 19 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
  ขณะนี้ในชีวิตจริงผมทำงานตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสาร์ โดยช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์จะได้ในช่วงหลังสองทุ่มเป็นต้นไป ส่วนเสาร์ถึงอาทิตย์จะได้ช่วงบ่ายและเว้นไปช่วงค่ำ บางวันก็อาจแวะมาเล็กน้อยในช่วงเที่ยงหรือไม่ติดงาน (รวมถึงตอนนั่งที่ร้านกาแฟและเข้าห้องน้ำ 555) อันนี้คือคราว ๆ จากภาระงานในชีวิตจริง แต่ถ้ามีเหตุเร่งด่วน การแจ้งในหน้าคุยกับผู้ใช้ ส่งอีเมล ใช้คำสั่ง ping หรือดิสคอร์ดส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้ และหากจัดการไม่ยากก็เข้ามาให้ได้ทันทีครับ--Geonuch (คุย) 21:02, 19 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

สนับสนุน

แก้ไข
 1. เห็นด้วย ลองให้โอกาสกันมาทำงานไม่เสียหายอะไรมากมายนะครับ ก่อนที่โครงการจะร้างและไม่มีอาสาสมัครมาเขียนกัน อยากให้ช่วยกันส่งเสริมให้มีอาสาสมัครเพิ่มมากขึ้น --taweethaも (คุย) 21:48, 18 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. เห็นด้วย Azoma (คุย) 11:14, 20 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 3. เห็นด้วยวิคีภีฑา (คุย) 06:49, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 4. เห็นด้วย --Minarin❄️[talk] 13:25, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 5. เห็นด้วย ไม่สงสัยในเรื่องประสบการณ์และความเข้าใจในนโยบายครับ --Horus (คุย) 14:31, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 6. เห็นด้วย --Just Sayori (คุย) 17:21, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 7. เห็นด้วย --RidJasper (คุย) 19:04, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 8. เห็นด้วย --Siam2019 (คุย) 20:10, 23 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 9. เห็นด้วย มั่นใจในประสบการณ์ของคุณ Geonuch ครับ –– MayThe2nd (คุย) 04:22, 25 มกราคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

เป็นกลาง

แก้ไข

คัดค้าน

แก้ไข

การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่