วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Lookruk

การอภิปรายด้านล่างนี้ปิดแล้ว โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่

ความย่อของบทสรุปที่บรรลุมีดังนี้

ผมขอถอนการเสนอชื่อนะครับ ขอบคุณครับ --Lookruk (คุย) 17:13, 12 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]


เหตุผลในการเสนอ: สวัสดีครับ เมื่อเดือนมกราคม 2566 ผมได้เสนอชื่อตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบวิกิคำคมครั้งแรก แต่ไม่ได้รับเลือก เมื่อผมพิจารณาจากเหตุผลของผู้คัดค้านในการเสนอชื่อครั้งแรก ผมพบว่าตัวเองในตอนนั้นขาดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ขาดความเข้าใจในนโยบาย และตอบคำถามในการเสนอชื่อแบบคลุมเครือ ไม่ชัดเจน แต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีลักษณะแบบนั้นอีกแล้ว ผมจึงเสนอชื่อตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบวิกิคำคมอีกเป็นครั้งที่ 2 ครับ --Lookruk (คุย) 14:49, 26 ธันวาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]

คำถามต่อผู้รับการเสนอชื่อ

แก้ไข
 1. คุณสามารถตอบคำถามใหม่ตามที่เคยถามในการเสนอชื่อครั้งก่อนได้หรือไม่ครับ --Geonuch (คุย) 18:58, 5 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
  เนื่องจากการเสนอชื่อครั้งก่อนมีคำถามจากผู้ใช้หลายคน โดยมีคำถามจากคุณ Geonuch 6 คำถาม ไม่ทราบว่าจะให้ตอบแค่คำถามของคุณหรือตอบคำถามทั้งหมดครับ --Lookruk (คุย) 22:14, 5 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
  @Lookruk: แล้วแต่คุณ Lookruk เลยครับว่าจะตอบทั้งหมดหรือบางส่วน ผมอยากเห็นส่วนที่คุณระบุว่า "แต่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีลักษณะแบบนั้นอีกแล้ว" เป็นประเด็นสำคัญครับ --Geonuch (คุย) 09:13, 6 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]

สนับสนุน

แก้ไข
 1. เห็นด้วย อย่างไรผมก็เห็นความตั้งใจแล้ว ผมก็จะให้โอกาสครับ Noobythailand (คุย) 19:02, 26 ธันวาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. เห็นด้วย เชื่อว่าจะสามารถทำหน้าที่ได้ดี (ควบคู่ไปกับในโครงการวิกิพีเดียภาษาลาว) ครับ --Siam2019 (คุย) 22:00, 28 ธันวาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 3. เห็นด้วย --Gomlol42 (คุย) 13:53, 2 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
 4. เห็นด้วย --Azoma (คุย) 17:39, 3 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
 5. เห็นด้วย --Rin[คุย] 12:24, 7 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]

เป็นกลาง

แก้ไข
 1. เป็นกลาง ส่วนตัวไม่ขัดข้องที่จะให้มีผู้ดูแลระบบเพิ่มในโครงการวิกิต่าง ๆ ครับ อย่างไรก็ตาม จากการที่สมาชิกชุมชนได้ทักท้วงมาในช่วงก่อนหน้า ถึงกรณีที่คุณ Lookruk เคยก้าวก่ายหรือเร่งเร้าการดำเนินการของผู้ดูแลระบบโดยที่ยังมิได้มีเวลาในการพิจารณายอมรับอย่างเพียงพอ จึงอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการใช้เครื่องมือผิดขั้นตอน หรือเสียระบบทางเทคนิคได้ ผมจึงขอลงคะแนนเป็นกลางในเบื้องต้นไปก่อนก็แล้วกันนะครับ --B20180 (คุย) 18:29, 31 ธันวาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. เป็นกลาง --Adrich (คุย) 12:48, 2 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
 3. เป็นกลาง ขออนุญาตรอดูคำตอบครั้งใหม่ก่อนที่จะมีความเห็นเป็นอื่นครับ -Wutkh (คุย) 08:07, 9 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]

คัดค้าน

แก้ไข
 1. ไม่เห็นด้วย เมื่อพิจารณาความเคลื่อนไหวนับแต่วันที่เสนอชื่อครั้งล่าสุดกับครั้งนี้ พบว่าผู้ใช้มีการแก้ไขเพียงเล็กน้อย (100 การแก้ไขเศษ ๆ) เมื่อเทียบกับในวิกิพีเดียภาษาลาวที่ผู้ใช้นี้ได้สิทธิ Sysop แม้จำนวนการแก้ไขนี้จะคิดเป็น 1/3 ของการแก้ไขที่ผู้ใช้นี้มี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใช้นี้มีการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ดูแลในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน (ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้นั้นมี Commitment กับโครงการมากกว่า ในทางกลับกันการพยายามขอสิทธิในโครงการต่าง ๆ ของผู้ใช้นี้อาจถูกพิจารณาได้ว่าเป็นการเก็บหัวโขน ซึ่งอาจทำให้ Commitment ในโครงการอื่น และ/หรือโครงการนี้ด้อยลง) อีกทั้งโครงการมีขนาดไม่ใหญ่มาก ผู้ดูแลที่มีอยู่น่าจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงแล้ว และไม่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้ใช้นี้ดำเนินการหรือจะได้ดำเนินการต้องอาศัยสิทธิผู้ดูแลระบบ ดังนั้นจึงเห็นว่าผู้ใช้นี้ "ยังไม่พร้อมเพียงพอ" ที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบในวิกิคำคมภาษาไทยครับ --Harley Hartwell (คุย) 01:04, 29 ธันวาคม 2566 (+07)[ตอบกลับ]
 2. ไม่เห็นด้วย ยินดีที่คุณ Lookruk ยังคงให้ความสนใจในวิกิคำคมและกิจกรรมผู้ดูแลระบบ แต่ผมไม่สามารถให้การสนับสนุนได้เนื่องจากยังไม่เห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเสนอชื่อและประเด็นต่าง ๆ ที่ยังไม่เห็นการแก้ไขในการเสนอชื่อครั้งก่อนครับ --Geonuch (คุย) 13:04, 12 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]
 3. ไม่เห็นด้วย ตอนแรก ผมลงมติเป็นกลางเพราะรอดูท่าทีจากสมาชิกท่านอื่น ๆ แต่หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนผนวกกับความไม่กระตือรือร้นหรือเพิกเฉยต่อการตอบคำถาม ผมขอตัดสินใจเปลี่ยนท่าทีครับ --Tvcccp (คุย) 16:20, 12 มกราคม 2567 (+07)[ตอบกลับ]การอภิปรายด้านบนนี้รักษาไว้เป็นกรุ โปรดอย่าแก้ไข หากต้องการออกความเห็นภายหลัง ควรใช้ส่วนใหม่