สนธิ บุญยรัตกลิน

พลเอก ดร.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้นำในการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549

ได้กล่าวถึงการรัฐประหาร หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า "ปฏิวัติ" ไว้ว่า

“ เรื่องการปฏิวัตินั้น หากบ้านเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง มีความเป็นธรรม ไม่มีคอร์รัปชั่น การปฏิวัติก็จะไม่เกิดขึ้น แต่หากเกิดลักษณะตรงกันข้ามอะไรก็เกิดขึ้นได้ รวมถึงการปฏิวัติจากประชาชนด้วย ”

[1]

“ ถึงตายก็บอกไม่ได้ ”
นักข่าวสัมภาษณ์ สนธิ ผู้ทำการรัฐประหาร 49

อ้างอิงแก้ไข

  1. หน้า 33, ยิ่งลักษณ์ ยิ่งรู้ ยิ่งเละ โดย จิตรกร บุษบา (พฤศจิกายน, พ.ศ. 2554) ISBN 978-974-8230-29-0

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ