การให้คำสัมภาษณ์เรื่องรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549แก้ไข

  • คณะรัฐประหารควรแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือออกมาโดยเร็ว เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า พวกเขาอยากจะฟื้นฟูรัฐบาลแห่งประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้...... แม้ว่ารัฐประหารจะไม่มีการนองเลือด แม้ว่านายกรัฐมนตรีของคณะรัฐประหารยังไม่เข้าดำรงตำแหน่งแต่รัฐประหารครั้งนี้ก็ยังคงเป็นวิธีการที่ผิดที่ขับไล่ผู้นำที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ