เทรีซา เมย์

อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร

เทรีซา แมรี เลดีเมย์ (อังกฤษ: Theresa Mary, Lady May; เกิด 1 ตุลาคม ค.ศ. 1956) เป็นนักการเมืองชาวบริติช อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร และหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมในสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016-2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 2010-2016 และสมาชิกรัฐสภาจากเขตเมเดนเฮดตั้งแต่ ค.ศ. 1997 ทั้งยังเป็นนักการเมืองสายอนุรักษนิยม-ประเทศเดียว (One-Nation Conservative) ผู้สนับสนุนการรวมตัวของประเทศต่าง ๆ (อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ) ในสหราชอาณาจักรต่อไป นอกจากนี้เมย์ยังเป็นนักการเมืองสายอนุรักษนิยมเสรี (liberal conservative) ด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เธอได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรต่อจากนายเดวิด แคเมอรอนหลังการเข้าเฝ้า ฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

เราต้องการวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญ แปลกใหม่ และเป็นบวกสำหรับอนาคตของประเทศของเรา วิสัยทัศน์ของประเทศที่ไม่ได้ทำงานเพื่อคนกลุ่มน้อยที่มีสิทธิพิเศษ แต่เพื่อพวกเราทุกคน

คำพูด

แก้ไข
  • ผู้คนพูดถึงประเภทของเบร็กซิตที่กำลังจะเกิดขึ้น มันแข็งหรืออ่อน? มันเป็นสีเทาหรือสีขาว? จริง ๆ แล้วเราต้องการเบร็กซิตสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน นั่นคือเบร็กซิตที่เหมาะสมสำหรับสหราชอาณาจักร ข้อตกลงที่เหมาะสมสำหรับสหราชอาณาจักร ดิฉันเชื่อว่าข้อตกลงที่เหมาะสมสำหรับสหราชอาณาจักรจะเป็นข้อตกลงที่เหมาะสมสำหรับสหภาพยุโรปด้วย
  • แต่ข้อความนั้นชัดเจนสำหรับทุกคน - บ้านหลังนี้ได้พูดแล้ว และตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะขัดขวางการแสดงความปรารถนาตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอังกฤษ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกจากสหภาพยุโรปและสร้างสหราชอาณาจักรทั่วโลกที่เป็นอิสระ ปกครองตนเอง
  • [ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า] เราออกจากสหภาพศุลกากร เราออกจากตลาดเดียว เราอยู่นอกเขตอำนาจศาลของศาลยุติธรรมยุโรป เราอยู่นอกนโยบายเกษตรร่วม เราอยู่นอกนโยบายการประมงร่วมกัน เรายุติการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี เราเข้าควบคุมพรมแดนของเรา เรามีนโยบายการค้าที่เป็นอิสระ

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข