Plato.png

เพลโต (Plato) มีชีวิตอยู่ราว 428-347 ปีก่อนคริสตกาล เพลโตเกิดในตระกูลชั้นสูงในกรุงเอเธนส์ บิดาสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์แห่งเอเธนส์ ส่วยมารดามาจากตระกูลนักการเมืองที่มีอำนาจในเอเธนส์ ในวัยเยาว์ เพลโตได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดในสมัยนั้นเพื่อเข้ามีส่วนรวมบริหารประเทศ แต่เมื่อรู้จักกับโสคราเตสและฝากตัวเป็นศิษย์แล้วติดตามฟังโสคราเตสเรื่อยมาจนโสคราเตสถูกประหารชีวิต ความฝันของเพลโตที่จะเป็นนักการเมืองก็เปลี่ยนไป เพราะ เหตุผล2 ประการ คือ เขาเห็นความเสื่อมทางการเมืองในเอเธนส์ที่เต็มไปด้วยการทุจริต และยิ่งโสคราเตสถูกประหารชีวิตโดยคำสั่งของรัฐ จึงทำให้เพลโตมองการเมืองเป็นเรื่องสกปรกและไม่เข้าร่วมกิจกรรม หลังจากโสคราเตสถูกประหารชีวิตแล้ว เพลโตเห็นว่าภัยอันตรายอาจมาถึงตัวเขาจึงออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ คือ เมการา ไซรินี อียิปต์ อิตาลี และซิซิลี นี้เองที่เขาถูกจับตัวเป็นทาส แต่ได้รับอิสระจากเพื่อนจากไซรินี เมื่อเป็นไทแล้ว ขาได้กลับคืนสู่เอเธนส์หลังจากที่เขาใช้เวลาเทียวถึง 10 ปี กลับมาอยู่เอเธนส์อีกครั้งได้ตั้งสำนักสอนปรัชญา ชื่อว่า อะคาดามี (Academy) เพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างคนให้เป็นนักปรัชญาและนักปกครองที่ดี โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีคนรุ่นหนุ่มมากมายเข้ามาศึกษาที่สำนัก และหนึ่งในนั้นคือ อริสโตเติล (Aristotle) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนักปรัชญาระดับแนวหน้าของโลกเช่นเดียวกับเพลโต

คำคมแก้ไข

  [หลังจากตาย] สิ่งที่เป็นตัวตนจริง ๆ ของเราแต่ละคน ซึ่งเรียกกันว่าวิญญาณอมตะจะออกจากร่างไปอยู่ต่อหน้าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ... เพื่อให้การตามการกระทำของตน หากทำดีก็จะเผชิญหน้าได้อย่างกล้าหาญ แต่หากทำชั่วก็ต้องหวาดกลัวอย่างสุดแสน  
หนังสือ Plato—Laws เล่ม 12

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ