เอเลนอร์ โรสเวลต์

คำคมแก้ไข

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ