เอเลนอร์ โรสเวลต์

Eleanor Roosevelt portrait 1933.jpg

คำคมแก้ไข

  • อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น