เปิดรายการเลือกหลัก

วิกิคำคม β

แม่แบบ:คำคมเด่น

Cquote1.svg

 การบวชนั้นกระทำให้บุคคลเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัย มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องอบรมให้ดี และมีพระอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นผู้ช่วยอบรมทางตรง มีเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้อบรมทางอ้อมด้วยการอยู่ใกล้ชิด ได้เห็นความประพฤติอันพึงยึดถือเป็นตัวอย่างได้ ด้วยการอบรมที่ดีนี้ อุปนิสัยของผู้บวชก็ย่อมจะดีขึ้น

Cquote2.svg
พระโสภณคณาภรณ์

อ่านทั้งหมด...