เปิดเมนูหลัก

วิกิคำคม β

แม่แบบ:คำคมเด่น

Cquote1.png  การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ระบอบแล้วย่อมเป็นการเพียงพอ ยังต้องคอยควบคุมดูแลมิให้ถอยหลังกลับเข้าสู่ที่เดิมอีก ผู้เปลี่ยนการปกครองและประชาชนส่วนมากได้คอยควบคุมดูแลระบอบการปกครองใหม่ไว้อย่างดีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่วายมีบุคคลหรือคณะบุคคลคอยพลิกแพลงให้กลับเข้าสู่ระบอบเดิม


Cquote2.png
จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรีปราศรัยทางวิทยุ 11 กันยายน พ.ศ. 2484

อ่านทั้งหมด...