แม่แบบ:คำคมเด่น

“  คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ และทฤษฎีจำนวนก็เป็นราชินีของคณิตศาสตร์ ”
คาร์ล ฟรีดริช เกาส์