โรซา ลักเซมเบิร์ก

Rosa Luxemburg.jpg

คำพูดแก้ไข

  • ผู้ไม่เคลื่อนไหว ไม่มีทางตระหนักถึงโซ่ตรวนที่พันธนาการ[1]

อ้างอิงแก้ไข