คาร์ล มาคส์

(เปลี่ยนทางจาก คาร์ล มากซ์)

คาร์ล ไฮน์ริช มาคส์ (เยอรมัน: Karl Heinrich Marx; 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1818 - 14 มีนาคม ค.ศ. 1883) เป็นนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักทฤษฎีการเมือง นักสังคมวิทยา นักหนังสือพิมพ์และนักสังคมนิยมปฏิวัติชาวเยอรมัน

มาคส์ใน ค.ศ. 1875

คำพูดแก้ไข

  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ครั้งแรกในฐานะโศกนาฏกรรม ครั้งที่สองในฐานะเรื่องขบขัน[1]  

อุดมการณ์เยอรมัน (ค.ศ. 1845-1846)แก้ไข

Die Deutsche Ideologie โดยคาร์ล มาคส์และฟรีดริช เอ็งเงิลส์ – เนื้อหาออนไลน์แบบเต็ม
  ลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับเราไม่ใช่สภาพของเหตุการณ์ที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอุดมคติที่ความเป็นจริง [จะ]ต้องปรับตัว เราเรียกลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าขบวนการที่แท้จริงซึ่งยกเลิกสภาพปัจจุบันของสิ่งต่าง ๆ เงื่อนไขของการเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากสถานที่ที่มีอยู่ในขณะนี้[2]  
  แน่นอนว่าข้อสันนิษฐานแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือการมีอยู่ของมนุษย์ที่มีชีวิต ดังนั้น ข้อเท็จจริงประการแรกที่จะสร้างขึ้นคือการจัดระเบียบทางกายภาพของบุคคลเหล่านี้และความสัมพันธ์ที่ตามมาของพวกเขากับส่วนที่เหลือของธรรมชาติ[3]  

คำพูดเกี่ยวกับ คาร์ล มาคส์แก้ไข

  เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ ทุน ของมาคส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทแรกของหนังสือนี้ หากไม่ได้ศึกษาและเข้าใจตรรกะของเฮเกิลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ดังนั้น ครึ่งศตวรรษต่อมา จึงไม่มีนักลัทธิมาคส์คนใดเข้าใจมาคส์เลย![4]  
วลาดีมีร์ เลนิน
  ข้อดีของมาคส์คือเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในประวัติศาสตร์ของความคิดทางสังคม เขาตีความประวัติศาสตร์ เข้าใจพลวัตของมัน ทำนายอนาคต แต่นอกเหนือจากการทำนาย (ซึ่งจะเป็นไปตามข้อผูกพันทางวิทยาศาสตร์ของเขา) เขายังแสดงแนวคิดการปฏิวัติ: โลกต้องไม่เพียงแค่ถูกตีความเท่านั้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย มนุษย์เลิกเป็นทาสและเครื่องมือของสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนตัวเองเป็นสถาปนิกแห่งโชคชะตาของเขาเอง[5]  
เช เกบารา
  พวกเรา นักปฏิวัติภาคปฏิบัติ ริเริ่มการต่อสู้ของพวกเราเอง เพียงแค่ทำตามกฎที่มาคส์นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ เรากำลังปรับตัวเองให้เข้ากับคำทำนายของมาคส์ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่เราเดินทางบนถนนแห่งการก่อการกบฎนี้ดิ้นรนต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจเก่า สนับสนุนตนเองในประชาชนเพื่อทำลายโครงสร้างนี้ และมีความสุขของประชาชนนี้เป็นพื้นฐานของการต่อสู้ของเรา[6]  
เช เกบารา
  หากหนังสือพิมพ์ทุนนิยมนิวยอร์กฉบับนี้ปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณามากกว่านี้ หากเพียงมาคส์ยังคงเป็นนักข่าวต่างประเทศ ประวัติศาสตร์อาจแตกต่างออกไป[7]  
จอห์น เอฟ. เคนเนดี

อ้างอิงแก้ไข

  1. History repeats itself, first as tragedy, second as farce.
  2. เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1
  3. เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1 "ฟอยเออร์บาค ฝ่ายค้านของแนวคิดวัตถุนิยมและอุดมคตินิยม" ส่วน A, "อุดมคติและวัตถุนิยม"
  4. คำพูดจาก Stephen Hicks (ค.ศ. 2007) การอธิบายลัทธิหลังสมัยใหม่: ลัทธิสังคมนิยมและความสงสัยจากรุสโซถึงฟูโกต์, Tempe, AZ: Scholargy Press, หน้า 126
  5. หมายเหตุสำหรับการศึกษาอุดมการณ์ของการปฏิวัติคิวบา (ค.ศ. 1960)
  6. หมายเหตุสำหรับการศึกษาอุดมการณ์ของการปฏิวัติคิวบา (ค.ศ. 1960)
  7. ในคำปราศรัยต่อหน้าสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์อเมริกัน (27 เมษายน ค.ศ. 1961)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ