คาร์ล มาคส์

(เปลี่ยนทางจาก คาร์ล มากซ์)

คาร์ล ไฮน์ริช มาคส์ (เยอรมัน: Karl Heinrich Marx; 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1818 - 14 มีนาคม ค.ศ. 1883) เป็นนักปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ นักทฤษฎีการเมือง นักสังคมวิทยา นักหนังสือพิมพ์และนักสังคมนิยมปฏิวัติชาวเยอรมัน

มาคส์ใน ค.ศ. 1875

คำคม

แก้ไข

อุดมการณ์เยอรมัน (ค.ศ. 1845-1846)

แก้ไข
Die Deutsche Ideologie โดยคาร์ล มาคส์และฟรีดริช เอ็งเงิลส์ – เนื้อหาออนไลน์แบบเต็ม
 • ลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับเราไม่ใช่สภาพของเหตุการณ์ที่ต้องสร้างขึ้น เป็นอุดมคติที่ความเป็นจริง [จะ]ต้องปรับตัว เราเรียกลัทธิคอมมิวนิสต์ว่าขบวนการที่แท้จริงซึ่งยกเลิกสภาพปัจจุบันของสิ่งต่าง ๆ เงื่อนไขของการเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากสถานที่ที่มีอยู่ในขณะนี้
  • เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1
 • แน่นอนว่าข้อสันนิษฐานแรกของประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือการมีอยู่ของมนุษย์ที่มีชีวิต ดังนั้น ข้อเท็จจริงประการแรกที่จะสร้างขึ้นคือการจัดระเบียบทางกายภาพของบุคคลเหล่านี้และความสัมพันธ์ที่ตามมาของพวกเขากับส่วนที่เหลือของธรรมชาติ
  • เล่มที่ 1 ส่วนที่ 1 "ฟอยเออร์บาค ฝ่ายค้านของแนวคิดวัตถุนิยมและอุดมคตินิยม" ส่วน A, "อุดมคติและวัตถุนิยม"

แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ (ค.ศ. 1848)

แก้ไข
Das Manifest der Kommunistischen Partei (1848) โดยคาร์ล มาคส์และฟรีดริช เอ็งเงิลส์ – เนื้อหาออนไลน์แบบเต็ม
 • ลัทธิคอมมิวนิสต์รังเกียจที่จะปกปิดมุมมองและจุดมุ่งหมายของพวกเขา พวกเขาประกาศอย่างเปิดเผยว่าจุดจบของพวกเขาสามารถบรรลุได้โดยการบังคับล้มล้างเงื่อนไขทางสังคมที่มีอยู่ทั้งหมดเท่านั้น ให้ชนชั้นปกครองสั่นสะท้านกับการปฏิวัติของคอมมิวนิสต์ ชนชั้นกรรมาชีพไม่มีอะไรจะเสียนอกจากโซ่ตรวนของพวกเขา พวกเขามีโลกที่จะชนะ ชนกรรมาชีพทั่วโลกจงสามัคคีกัน!
  • ส่วนที่ 4 วรรค 11 (วรรคสุดท้าย)

คำคมเกี่ยวกับ คาร์ล มาคส์

แก้ไข
 • เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจ ทุน ของมาคส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทแรกของหนังสือนี้ หากไม่ได้ศึกษาและเข้าใจตรรกะของเฮเกิลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ดังนั้น ครึ่งศตวรรษต่อมา จึงไม่มีนักลัทธิมาคส์คนใดเข้าใจมาคส์เลย!
  • วลาดีมีร์ เลนิน คำคมจาก Stephen Hicks (ค.ศ. 2007) การอธิบายลัทธิหลังสมัยใหม่: ลัทธิสังคมนิยมและความสงสัยจากรุสโซถึงฟูโกต์, Tempe, AZ: Scholargy Press, หน้า 126
 • ข้อดีของมาคส์คือเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในประวัติศาสตร์ของความคิดทางสังคม เขาตีความประวัติศาสตร์ เข้าใจพลวัตของมัน ทำนายอนาคต แต่นอกเหนือจากการทำนาย (ซึ่งจะเป็นไปตามข้อผูกพันทางวิทยาศาสตร์ของเขา) เขายังแสดงแนวคิดการปฏิวัติ: โลกต้องไม่เพียงแค่ถูกตีความเท่านั้น แต่จะต้องเปลี่ยนแปลงด้วย มนุษย์เลิกเป็นทาสและเครื่องมือของสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนตัวเองเป็นสถาปนิกแห่งโชคชะตาของเขาเอง
 • พวกเรา นักปฏิวัติภาคปฏิบัติ ริเริ่มการต่อสู้ของพวกเราเอง เพียงแค่ทำตามกฎที่มาคส์นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ไว้ เรากำลังปรับตัวเองให้เข้ากับคำทำนายของมาคส์ทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่เราเดินทางบนถนนแห่งการก่อการกบฎนี้ดิ้นรนต่อสู้กับโครงสร้างอำนาจเก่า สนับสนุนตนเองในประชาชนเพื่อทำลายโครงสร้างนี้ และมีความสุขของประชาชนนี้เป็นพื้นฐานของการต่อสู้ของเรา
 • หากหนังสือพิมพ์ทุนนิยมนิวยอร์กฉบับนี้ปฏิบัติต่อเขาด้วยความกรุณามากกว่านี้ หากเพียงมาคส์ยังคงเป็นนักข่าวต่างประเทศ ประวัติศาสตร์อาจแตกต่างออกไป
  • จอห์น เอฟ. เคนเนดี ในคำปราศรัยต่อหน้าสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์อเมริกัน (27 เมษายน ค.ศ. 1961)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข
วิกิพีเดีย มีบทความเกี่ยวกับ