วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Sasakubo1717

เนื่องด้วยกระผมได้รับปากที่วิกิพีเดียภาษาไทยว่าจะเสนอชื่อคุณ Sasakubo1717 เป็นผู้ดูแลระบบของโครงการวิกิคำคมภาษาไทย ซึ่งคุณ Sasakubo1717 เคยมีประสบการณ์และมีส่วนร่วมในโครงการนี้พอสมควร อีกทั้งมีปฏิสัมพันธ์อันดีและรู้จักให้เกียรติผู้อื่นในระดับหนึ่ง กระผมจึงได้เสนอชื่อคุณ Sasakubo1717 ให้ท่านได้พิจารณาอีกครั้ง --B20180 (พูดคุย) 20:35, 5 มกราคม 2556 (ICT)

สนับสนุน

แก้ไข
  1.   เห็นด้วย เข้าใจการทำงาน จัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีมากครับ --Panyatham 12:44, 13 มกราคม 2556 (ICT)

เป็นกลาง

แก้ไข

คัดค้าน

แก้ไข