วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/Sasakubo1717/กรุ 1

เนื่องด้วยคุณ Sasakubo1717 ได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆด้วยดีเสมอมา อีกทั้งเชื่อว่าคุณ Sasakubo1717 จะสามารถประสานงาน และสานสัมพันธ์ต่อสมาชิกชุมชน ช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ รวมถึงสกัดการก่อกวนในโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี กระผมจึงมีความเห็นที่จะเสนอชื่อคุณ Sasakubo1717 เป็นผู้ดูแลระบบโครงการวิกิคำคมนี้ ซึ่งเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยในพัฒนาโครงการวิกิคำคมอย่างสร้างสรรค์ต่อไป --B20180 (พูดคุย) 16:36, 19 มิถุนายน 2555 (ICT)

สนับสนุน

  1.   เห็นด้วย สนับสนุนครับ --Panyatham 20:19, 25 มิถุนายน 2555 (ICT)

เป็นกลาง

คัดค้าน