ไอแซก นิวตัน

นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. 1642–1727)

เซอร์ ไอแซก นิวตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ ชาวอังกฤษ

ไอแซก นิวตัน (1689)

คำคมแก้ไข

  • เพลโตเป็นเพื่อนของฉัน— อริสโตเติลเป็นเพื่อนของฉัน— แต่เพื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือความจริง
  • ข้าพเจ้า พบ เครื่องหมาย รับรอง ความ เชื่อถือ ได้ ใน คัมภีร์ ไบเบิล มาก กว่า ใน ประวัติศาสตร์ ใด ๆ ของ ทาง โลก.
    • Two Apologies, โดย Richard Watson, 1820, หน้า 57
  • ถ้าฉันสามารถมองได้ไกล นั่นเป็นเพราะว่าฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์
    • จดหมายถึงโรเบิร์ต ฮุค