ไอแซก นิวตัน

นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ (ค.ศ. 1642–1727)

เซอร์ ไอแซก นิวตัน เป็นนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ ชาวอังกฤษ

ไอแซก นิวตัน

คำคมที่มีแหล่งที่มาแก้ไข

  • เพลโตเป็นเพื่อนของฉัน— อริสโตเติลเป็นเพื่อนของฉัน— แต่เพื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือความจริง.
  • ข้าพเจ้า พบ เครื่องหมาย รับรอง ความ เชื่อถือ ได้ ใน คัมภีร์ ไบเบิล มาก กว่า ใน ประวัติศาสตร์ ใด ๆ ของ ทาง โลก.
    • Two Apologies, by Richard Watson, 1820, p. 57.
  • ถ้าฉันสามารถมองได้ไกล นั่นเป็นเพราะว่าฉันยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์.
    • จดหมายถึงโรเบิร์ต ฮุค