การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

ป้ายนำทางตัวกรองการละเมิดกฎ (หน้าแรก | การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด | ตรวจสอบการแก้ไขที่ผ่านมา | ปูมการละเมิดกฎ)
แบ่งละเอียดการค้นหา
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
4 15:47, 18 พฤษภาคม 2563 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันเสนอชื่อไม่ตรงคุณสมบัติ เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-bad-nomination
การเปลี่ยนแปลง
4 15:44, 18 พฤษภาคม 2563 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ป้องกันเสนอชื่อไม่ตรงคุณสมบัติ เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
 
1 10:55, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
1 02:19, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
1 19:41, 19 พฤษภาคม 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
1 20:48, 6 พฤษภาคม 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
การเปลี่ยนแปลง
3 21:37, 23 มีนาคม 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
 
1 10:16, 6 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ
การเปลี่ยนแปลง
1 20:06, 4 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ,หมวดหมู่,มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ