การเลือกตั้ง

กิจกรรมการเมือง

การเลือกตั้ง เป็นกระบวนการวินิจฉัยสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง

การเลือกตัวเลือกของพวกฟาสซิสต์ที่แตกต่างกัน 10 คนก็เหมือนกับการเลือกว่าคน ๆ หนึ่งอยากจะตายด้วยวิธีใด ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูงมักเป็นเพียงส่วนเสริมของชนชั้นปกครองที่เกลียดชัง - จอร์จ แอล. แจ็กสัน
  • การเลือกตัวเลือกของพวกฟาสซิสต์ที่แตกต่างกัน 10 คนก็เหมือนกับการเลือกว่าคน ๆ หนึ่งอยากจะตายด้วยวิธีใด ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะระดับสูงมักเป็นเพียงส่วนเสริมของชนชั้นปกครองที่เกลียดชัง
  • ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับคุณค่าของการโต้วาทีในการเลือกตั้งประธานาธิบดี พวกเขามักจะเป็นการทดสอบเวลาตอบสนองมากกว่าการเปิดเผยปรัชญาและนโยบายของผู้เข้าร่วมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในการโต้วาที ผู้สมัครมักจะพูดเกินจริงในมุมมองของตน ในสถานการณ์ ค.ศ. 1960 ข้าพเจ้ามีข้อโต้แย้งในเชิงปฏิบัติอย่างมาก: นิกสันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เคนเนดีไม่ใช่ ดังนั้นการโต้วาทีที่น่าทึ่งจึงช่วยเคนเนดีได้
  • ผู้ชนะการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นชาย หรือ หญิง ล้วนมาจากการที่คนส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียง เพื่อต่อต้านบางคนมากกว่าการสนับสนุนคนบางคน
    • แฟรงคลิน พี อดัมส์
  • การเลื่อนการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นกว่าเดิม ก็เพื่อล้มล้างระบบการเมืองแบบเดิมๆที่กำลังป่วยหนัก และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีเรีย ก็ทำให้ตุรกีต้องเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบการบริหารแบบใหม่อย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะให้ประเทศก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง
  • ผู้ถูกกดขี่จะได้รับอนุญาตทุกๆ 2-3 ปีในการตัดสินใจว่าผู้แทนใดของชนชั้นกดขี่จะเป็นตัวแทนและปราบปรามพวกเขาในรัฐสภา!
  • ข้าพเจ้าเป็นคนที่เชื่อโชคลาง ข้าพเจ้าแทบจะไม่รู้จักพรรคใดเลย ก่อนการเลือกตั้ง จะร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐใกล้เคียง แต่พวกเขากลับสูญเสียรัฐไป
    • อับราฮัม ลินคอล์น จดหมายถึงเจมส์ ดับเบิลยู กริมส์ ผู้ว่าการรัฐไอโอวา (12 กรกฎาคม ค.ศ. 1856); ใน Roy P. Basler, ed., The Collected Works of Abraham Lincoln (ค.ศ. 1953), เล่มที่ 2 หน้า 348