วิกิคำคม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

(เปลี่ยนทางจาก วิกิคำคม:RFA)

ปัจจุบันวิกิคำคมยังไม่มีผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง การเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบของวิกิคำคมสามารถทำได้ 2 ทาง คือ

 1. เสนอชื่อผู้ใช้อื่นหรือเสนอชื่อตนเองต่อเมทาวิกิโดยตรง
 2. หากมีการเสนอผู้ดูแลระบบคนอื่นแล้ว ผู้ใช้:B20180 may request for bureaucrat role

ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอชื่อผู้ใช้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อก่อน

การเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

แก้ไข

ผู้ดูแลระบบ

แก้ไข
 • Lookruk – เสนอโดย Lookruk (26 ธ.ค. 2566) ปิดการเสนอโดย Lookruk (12 ม.ค. 2567) ผู้เสนอชื่อถอนการเสนอชื่อ
 • Tvcccp – เสนอโดย B20180 (6 ก.ค. 2566) แต่งตั้งโดย Base (14 ก.ค. 2566) ได้รับสิทธิชั่วคราว 1 ปี
 • Kaoavi – เสนอโดย B20180 (6 ก.ค. 2566) แต่งตั้งโดย Base (14 ก.ค. 2566) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • Geonuch – เสนอโดย B20180 (18 ม.ค. 2566) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (25 ม.ค. 2566) ได้รับสิทธิถาวร
 • Tvcccp – เสนอโดย B20180 (13 ม.ค. 2566) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (22 ม.ค. 2566) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • Lookruk – เสนอโดย B20180 (13 ม.ค. 2566) ไม่ได้รับเลือก
 • Sasakubo1717 – เสนอโดย B20180 (5 ม.ค. 2556) ต่ออายุโดย Avraham (13 ม.ค. 2556) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน
 • Sasakubo1717 – เสนอโดย B20180 (19 มิ.ย. 2555) แต่งตั้งโดย Bencmq (26 มิ.ย. 2555) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • B20180 – เสนอโดย B20180 (31 ต.ค. 2554) ต่ออายุโดย Bennylin (1 พ.ย. 2554) ได้รับสิทธิชั่วคราว 6 เดือน
 • B20180 – เสนอโดย B20180 (15 ก.ค. 2554) แต่งตั้งโดย Ruslik0 (22 ก.ค. 2554) ได้รับสิทธิชั่วคราว 3 เดือน

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง

แก้ไข
 • B20180 – เสนอโดย B20180 (7 มี.ค. 2555) ปิดการเสนอโดย Bennylin (19 พ.ค. 2555) ได้รับสิทธิผู้ดูแลระบบถาวรแทน